Irenetusz Siewiera - EMAMED

Dr n. med. Ireneusz Siewiera

Specjalista Chirurg Plastyczny

Ukończyłem Akademię Medyczną we Wrocławiu w 2001 roku.

Staż podyplomowy odbyłem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. W 2002 roku rozpocząłem pracę i studia doktoranckie w Klinice Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju. W 2007 roku obroniłem rozprawę doktorską na temat  oceny skuteczności leczenia znamion naczyniowych przy użyciu lasera KTP, promotorem pracy był prof. dr hab. dr h.c. Kazimierz Kobus. Staż specjalizacyjny z chirurgii ogólnej odbyłem w oddziale chirurgii ogólnej w Kłodzku. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu chirurgii plastycznej ukończyłem w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w Łodzi oraz  w Klinice Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju. W roku 2013 uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgia plastyczna. Kierownikiem mojej specjalizacji był prof. dr hab. Piotr Wójcicki. Przez wiele lat pracowałem  na stanowisku starszego asystenta oraz zastępcy ordynatora i koordynatora odcinka dziecięcego w Klinice i Oddziale Chirurgii Plastycznej  Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju. Jestem autorem kilkunastu publikacji naukowych, rozdziałów w książkach oraz wielu wystąpień zjazdowych. Aktywnie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w sympozjach, konferencjach i kursach z zakresu chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Sekcji Chirurgii Rekonstrukcyjnej  i Mikronaczyniowej  Towarzystwa Chirurgów Polskich.

 

Rejestracja i informacja

+(71) 307 38 86
+(48) 600 779 715

Przewiń do góry